октомври 22, 2020

Day

Тържественият акт по връчване на дипломите на завършилите студенти от „Випуск Добруджански’ 2020 – II-ра смяна“ ще се състои във Военна академия „Г. С. Раковски“ на 30-ти октомври! Церемонията започва в 13.00 часа в парка! Каним магистрите да се явят за получаване на тоги и подготовка в 11.30 ч. Празникът ще премине при стриктно спазване...
Read More
Във Военна академия „Г. С. Раковски“ заседава Мандатна комисия за разпределение на офицерите-випускници, обучаващи се в редовна форма по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Председател на комисията е полковник Даниел Спасов – заместник-директор на дирекция „Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната.
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност  за преподаване на учебните дисциплини: „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Икономически основи на сигурността и отбраната“ и...
Read More
В тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ началникът на академията – генерал-майор д-р Груди Ангелов и председателят на УС на Индустриален клъстър електромобили (ИКЕМ) – Илия Левков, връчиха официално сертификати за членство на ИКЕМ. Новите членове са Химикотехнологичен и металургичен университет – София и българската иновативна компания „Плам Енерджи“...
Read More