октомври 15, 2020

Day

Тя бе посветена на предстоящия празник на ВВС – 16 октомври и 61-та годишнина от създаването на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“. Организатори са Военна академия „Г. С. Раковски“, Командването на ВВС и фондация „Български ВВС“. „Мечтайте, мечтайте и да летите“- каза командирът на ВВС генерал-майор Димитър Петров, обръщайки се към младата част от...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Комплексно използване на авиационни и космически системи и средства за наблюдение при информационно осигуряване в съвременните операции“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от Трифон Любомиров Илиев. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров Дата:16.11.2020 г. Място: Академична зала № 3...
Read More