август 27, 2020

Day

Споразумението има за предмет трайното обединяване на усилията на двете институции за осъществяване на активна дейност за: Недопускане на дискриминация в областта на образованието и отстраняване на отрицателните стереотипи в обучениетоРазвиване на контакти за обмен на експертен опит, насърчаване на партньорството и споделяне на резултатите от негоСъвместно участие в изследователски проекти, научни конференции, семинари, социологически...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Съвременни измерения на сигурността на информацията в държавното управление” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Боряна Калчева Хинова. Председател на научното жури: професор доктор Валери Велков Иванов Дата: 29.09.2020 г. Място: Академична зала № 3 на...
Read More