август 24, 2020

Day

Автор: подп. д-р Владимир Иринков – доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ и Стратегически съветник по логистиката в Тренировъчната мисия на ЕС в Мали (EUTM) през 2017 г. Хронология на президентите на Р Мали На 22.09.1960 г. Модибо Кейта става първият президент на Република Мали. Военен преврат на...
Read More
Приемен ден на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов е обявен на 2-ри септември, сряда, от 14.00 часа. Време и място за директни предложения, сигнали, инициативи за подобряване на труда и работната ни среда – и още… Запишете се на телефон 02/ 92 26 501. Заповядайте!
Read More