август 21, 2020

Day

Публична защита на дисертационен труд на тема „Топографското осигуряване на Българската армия за периода 1878- 1945 г.”  по докторска програма „Военна и военнополитическа история”, разработен от м-р инж. Дочо Маринов Николов. Председател на научното жури: доцент доктор Румен Стефанов Николов Дата: 24.09.2020 г. Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“ Начало:...
Read More