юли 30, 2020

Day

На тържествен ритуал в парка днес, своите дипломи получиха 59 студенти, които се обучаваха в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ в 9 различни специалности на Военна академия „Г. С. Раковски“.С отличие завършиха 10 студенти.Сандра Бориславова Иванова, студентка в редовна форма на обучение, е първенец на специалност „Национална сигурност и отбрана“, Випуск „Добруджански – 2020“...
Read More