29.06.2020

 • Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: подходи, мерки, резултати“

  Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: подходи, мерки, резултати“

  В Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, чиито предметни области за научни изследвания обхващат целия спектър на дейността на Военна академия и Системата за защита на националната сигурност в Република България. Мисията на лаборатория „Изследване на рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана“ е […]

 • Публична защита на майор Владислав Славов Славов

  Публична защита на майор Владислав Славов Славов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Подходи и механизми на служба „Военна полиция” за повишаване сигурността на многонационални военни контингенти на територията на Република България” по в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1 Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и […]

 • Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел

  Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел

  Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,Честит Петровден!На този ден Българската православна църква почита паметта на двамата Христови апостоли – Петър и Павел, ревностни разпространители на християнството, преминали през много страдания и гонения и наречени „първовърховни престолници и вселенски учители“.Макар в църковния календар да пише, че 29 юни е празник на […]