юни 26, 2020

Day

Заместник-деканът на ФНСО полковник доц. д-р Нелко Ненов връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс” – дистанционна форма на обучение с ръководител подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров.Водеща роля при провеждането на курса имаше катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“.В курса се обучаваха офицери от Министерство на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра...
Read More