юни 25, 2020

Day

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше посетена от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов вчера. Той бе придружен от проф. Венелин Терзиев. Гостите посрещна доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД. Тя ги запозна със спецификата в работата на институцията, с производството пред нея, със задълженията и инициативите...
Read More
Защита на курсовите проекти от офицерите-специализанти в „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение, започна във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.Желаем Ви успех, колеги!
Read More