юни 24, 2020

Day

Днес академичното ръководство на Военна академия „Г. С. Раковски“ беше домакин на работна среща с новото ръководство на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в България.Представителите на НПСС споделиха амбицията си да работят активно в посока на защита интересите на студентите в България и популяризиране дейността на организацията, което е част от платформата на ръководството...
Read More
На 24 юни 2020 г. във Военната академия „Г. С. Раковски“ беше  подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Академията. В него се предвиждат дейности, свързани с развитието на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност; разработването на съвместни програми за обучение...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Модели за анализ и оценка на критична информационна инфраструктура” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)”, разработен от полковник инж. Людмил Методиев Методиев. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Зарко Иванов Здравков Дата: 23.07.2020 г.Място: Академична зала № 3...
Read More
Уважаеми приятели, По повод на запитвания към Военна академия „Г. С. Раковски“ относно почистването на района между КПП-Юг и Военноисторическия музей по протежение на ул. „Омуртаг“ през последните дни, отговаряме със снимки от днес на актуалния му вид.
Read More
Уважаеми приятели, По повод на запитвания към Военна академия „Г. С. Раковски“ относно почистването на района между КПП-Юг и Военноисторическия музей по протежение на ул. „Омуртаг“ през последните дни, отговаряме: Тази площ беше обрасла с храсти и друга ниска растителност от десетилетия. За да се поддържа районът в естетичен вид, както и за предотвратяване на...
Read More