юни 23, 2020

Day

Приемен ден на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов е обявен на 8-ми юли, сряда, от 14.00 часа. Време и място за директни предложения, сигнали, инициативи за подобряване на труда и работната ни среда – и още… Запишете се на телефон 02/ 92 26 501 и заповядайте!
Read More
Утре, 24 юни 2020 г., сряда, от 10:00 ч. във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъде подписан договор за сътрудничество и съвместна дейност между Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“.Като първа стъпка от изпълнението на този договор се предвижда стартирането от учебната 2020/2021 г. на нова съвместна магистърска програма...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Операции в отговор на кризи”, „Планиране на операциите в НАТО“, „Всеобхватният подход в управлението при кризи“ и „Оперативно изкуство...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Регионална сигурност“, „Глобална сигурност и геополитика“, „Международна сигурност“, „Международни отношения“, „Китай през 21 век“ и „Основи на сигурността“...
Read More
Студенти от магистърската специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ взеха активно участие в компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) „Решителна сила 20“, което се проведе от 15 до 19 юни т. г. в Академията.От обучаемите студенти беше сформиран Временен оперативен щаб на „страната-домакин“, който в рамките на учението...
Read More