юни 22, 2020

Day

Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, завършиха. На устен изпит по тактическа подготовка се явиха кандидатите за специализация „Разузнаване, специални операции и електронна война“. Класиране на кандидатите за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на...
Read More
Първо занятие „на терен“ днес (след 6-ти март) за слушателите от магистърска програма „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, водено от доцент д-р С. Воденичарски.
Read More