юни 17, 2020

Day

На днешния ден – точно 75 години след посрещането в София на Първа българска армия от фронта, бяха връчени юбилейни медали на ветерани от Втората световна война.Домакин на ритуала бе Военна академия „Г. С. Раковски“.Пред паметника на полковник Борис Дрангов дойдоха фронтоваци, техни потомци, офицери, гвардейци и представители на военно-патриотични организации.„Във войните за защита на...
Read More
В Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, както следва: Лаборатория „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“, която служи като функционален хъб за анализи и прогнози в областта на информационните аспекти на националната сигурност и повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите и експертите от държавната...
Read More
Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, продължават.Офицерите показаха добри и отлични резултати на изпита по физическа подготовка и не допуснаха травми.Изпитът се проведе от комисия с председател подполковник Цветан Георгиев – старши преподавател във Факултет...
Read More