май 15, 2020

Day

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители, Със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов № СИ29-РД02-28, във връзка с обявената в страната извънредна епидемична ситуация, следва да се изпълняват следните мерки: 1. Влизането в Академията ще продължи да става само през КПП-„Запад“, при засилен здравен контрол, на изнесения там...
Read More