май 10, 2020

Day

Уважаеми кандидат-студенти, Военна академия „Г. С. Раковски“ е висшето училище, което Ви приляга и в което ще се чувствате добре! Таксите във Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната’ 2020/2021 остават същите, каквито са били през миналата година. Нещо повече: след първия семестър, можете да запишете втора магистърска програма срещу 50% от цената за първата...
Read More