май 4, 2020

Day

Публична защита на дисертационен труд на тема „Жените в сигурността и отбраната. Модел на Национален план за действие за прилагане на резолюция 1325 на СС на ООН” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Яница Стойчева Стоева.Председател на научното жури: доцент доктор Ирина Николаева Миндова-Дочева.Дата: 26.05.2020 г.Място: Академична зала № 3 на Военна...
Read More
Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“, Как се учи логистика онлайн в условията на Извънредно положение в страната? Четете в най-новия брой 4 на списание „Логистика“ (на стр. 36) – „Организирахме се бързо, използваме много видеоматериали“- интервю на началника на катедра „Логистика“ във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С....
Read More
Цикъл от онлайн-лекции със студентите-магистранти от учебна група „Логистика на сигурността и отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ чрез приложението Microsoft Teams проведе д-р Златина Димитрова. Д-р Димитрова е ръководител на научни и иновационни проекти в Дирекцията за наука и нови технологии на автомобилния концерн PSA Groupe – Франция.
Read More