март 23, 2020

Day

Видеоконферентна връзка (с провеждане на занятие по учебната дисциплина „Използване на формированията при сухопътните операции“) между полковник доцент д-р Петър Маринов – преподавател във факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“ и слушателите от специализация „Сухопътни войски“ (дистанционна форма на обучение) беше проведена днес. Темата на лекцията е: „Основи на операции по поддържане на...
Read More
Днешният ден от дистанционната форма на обучение със слушателите от специализация „Логистика“ е посветен на занятия по учебнатата дисциплина „Организация на поддръжката на въоръжението и бойните припаси“. Началникът на катедра „Логистика“ във факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент Мирослав Димитров разясни и направи организация за работа с учебните материали в платформата...
Read More