март 20, 2020

Day

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия, Опазването на здравето Ви е първостепенна наша грижа. Обявеното извънредно положение налага вземане на решения, свързани с изпълнение на указанията на кризисния щаб. Със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов с № СИ29-РД02-210/16.03.2020 г. за ограничаване на опасността от...
Read More
Лекция в дистанционна форма проведе днес подполковник д-р Георги Маринов, главен асистент в катедра “Логистика” на факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Обучаемите са от учебна група по специализация “Логистика”, а дисциплината е “Основи на логистиката на мирновременната дейност на формированията от Българската армия”. Лекцията се проведе чрез системата за академична комуникация, в...
Read More