март 16, 2020

Day

След проведено обсъждане на актуалната ситуация през последните дни, с поредна Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов с № СИ29-РД02-210/16.03.2020 г. за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), се въвеждат следните мерки: 1. Учебният процес се организира и провежда дистанционно, посредством платформите BlackBoard (акредитирана от Националната...
Read More
Уважаеми студенти и преподаватели, заповядайте това „Практическо ръководство за работа с платформата за дистанционно обучение BlackBoard“. Учебното помагало е на сайта на Военна академия „Г. С. Раковски“. Благодарение на подполковник Георги Маринов от катедра „Логистика“! Четете тук!
Read More