март 15, 2020

Day

Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“, като взе предвид създалата се ситуация с обявената от СЗО пандемия и въведеното в Република България извънредно положение вчера, се обръща към всички свои служители: Предложете варианти за работа от къщи (home office), както и обосновка – как да бъде измерена резултатността от такава възможност? Кризисното време изисква...
Read More