март 14, 2020

Day

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители, Военна академия „Г. С. Раковски“ 108 години е била отворена за знанието, ще остане с отворени врати и сега! Разбира се, влизането в нашето висше училище вече става и през виртуални портали. През следващите две седмици ще бъде обновена базата с данни и увеличено съдържанието на нашата акредитирана (от...
Read More