март 6, 2020

Day

Обучаващи в курса бяха военнослужещи и цивилни служители на длъжности, изискващи познания по организацията и управлението на човешките ресурси в системата на Министерството на отбраната. Водещите преподаватели от катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ присъстваха при връчване на удостоверенията от полковник доц. д-р Георги Димов – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“.
Read More