февруари 27, 2020

Day

На проведената среща с Комисията по отбрана народните представители бяха запознати с основните аспекти на обучението в специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. Членовете на Комисията по отбрана и представителите на Академията обсъдиха актуални въпроси в сферата, както и въпроси, отнасящи се до развитието на Въоръжените сили....
Read More
Кадетите от Военната академия „Nicolae Bălcescu“, Сибиу, Румъния, които започнаха обучението си съгласно споразумението на Европейския съюз по програмата „Еразъм +” във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“, се срещнаха с ръководството на Академията и своите ментори.
Read More