февруари 5, 2020

Day

В методическа среща по актуални въпроси в областта на обучението по английски език участват представители на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ от Военна академия „Г. С. Раковски“. Тя е организирана от Министерството на отбраната. Присъстват преподаватели от всички висши военни училища и структури от системата. Нашата група е водена от полковник д-р Никола...
Read More