февруари 1, 2020

Day

Успешно завърши курс „Връзки с обществеността – I-во ниво“, провеждан от катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ (ФНСО) с ръководител гл. ас. д-р Елица Николова. Програмата на курса включва актуални теоретични знания в областта на стратегическите комуникации, връзките с обществеността, изграждането на имидж и на репутация, PR-дейностите в помощ на командирите,...
Read More