януари 31, 2020

Day

Презентация по тема: Конкурсни проекти по програми за двустранно сътрудничество: – България – Русия – 2019 – 2020 г.; – България – Китай – 2019 – 2020 г.; – България – Китай – изследователски проекти – 2019 – 2020 г. представи Любомира Христова – секретар на Комисията за двустранно сътрудничество от фонд „Научни изследвания“ към...
Read More
На 31.01.2020 г. в лаборатория „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“ на Институт за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе двуседмичен курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник доц. д-р Петко Стефанов Димов. По традиция занятията в този курс са отворени за целия личен...
Read More