януари 30, 2020

Day

От Центъра за развитие на човешките (ЦРЧР) участие взеха Невена Иванова – началник на отдел „Информационно обслужване“ и Юри Константинов – главен експерт в отдел „Информационно обслужване“. Обсъдени бяха ключови дейности по учебната програма: сътрудничество, иновации, мобилност и обмяна на добри практики.
Read More