януари 27, 2020

Day

Господин Майнети бе запознат с мисията, функциите и задачите на Военна академия „Г. С. Раковски“. Обсъдени бяха направленията за сътрудничество в областта на висшето образование и проекти между България и Франция.
Read More