януари 22, 2020

Day

Изпит-тест по дисциплината „Мениджмънт на сектора за сигурност“, проведен от полковник доц. д-р Тотко Симеонов – началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.
Read More
Изпит-тест по дисциплината „Стратегическо лидерство“, проведен от гл. ас. д-р Анна Вълканова и майор ас. Катерина Джуркова. Изпит-тест по дисциплината „Трудова и организационна психология“, проведен от полковник доц. д-р Димитър Димитров.
Read More