януари 21, 2020

Day

Изпит по дисциплината „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, проведен от декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доц. д-р Г. Димов. Изпит-тест по дисциплината „Национална и международна сигурност“, проведен от професор д-р Наталия Бекярова. Успех, колеги! Изпит -тест по дисциплината „Национална и международна сигурност“, проведен от професор д-р Николай Слатински. Успех,...
Read More