януари 10, 2020

Day

Занятията със слушателите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по специалност Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили (СРОВС) продължават във Военна академия „Г. С. Раковски“. Офицерите-специализанти, обучаващи се в Стратегически курс – редовна форма във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“започнаха занятията си още в първата седмица на...
Read More