януари 7, 2020

Day

В тържествена обстановка началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов връчи пагоните на майор Данко Фаразов (вече подполковник) и награди офицери и цивилни служители, които имат значителен принос при подготовката и провеждането на Международната научна конференция „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата за сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили“,...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Стратегическото ръководство на Българската армия в условията на блоково противопоставяне (1955-1991 г.)“ по докторска програма „Военна и военнополитическа история”, разработен от майор Калин Динков Ранчев. Председател на научното жури: професор доктор Йордан Ангелов Баев Дата: 28.01.2020 г. Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Невоенни аспекти при прилагането на всеобхватния подход в НАТО на оперативно ниво“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от майор Валентин Иванов Георгиев. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев Дата: 20.01.2020 г. Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С....
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване участието на невоенния компонент в колективната отбрана на страната” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от майор Димо Величков Гинев. Председател на научното жури: професор доктор Валери Велков Иванов Дата: 20.01.2020 г. Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“ Начало: 14:30...
Read More