декември 5, 2019

Day

Началниците на двете институции: генерал-майор Жуао Жорже Ботелю Виейра Боржис и генерал-майор д-р Груди Ангелов обсъдиха направленията за подобряване и повишаване на двустранното сътрудничество по програма „Еразъм+“, както и стажуването на студенти от специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ в Португалия. Повече за институцията-домакин – на сайта...
Read More