ноември 7, 2019

Day

Военна академия „Г. С. Раковски“ участва с ръководен, преподавателски състав, слушатели и студенти в международната конференция „Европейската отбрана – една цел, много предизвикателства“, която се провежда в Централния военен клуб.
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9.Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2 Военно дело, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини„Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции”, „Планиране на операции в НАТО”, „Операции в отговор на кризи” и „Информационни операции“. Изборът ще...
Read More
Лекторите на конференцията, посланици на страните-членки на НАТО и ЕС и български официални лица бяха приветствани от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов. Конференцията се провежда в Централния военен клуб на 6 и 7 ноември 2019 г. и е организирана от Софийски форум за сигурност. Вижте събитието, отразено от Информационния...
Read More
Целта на срещата е обсъждане възможността за изграждане на мемориални параклиси в памет на геройски загиналите ни деди по бойните полета на връх Каймак-Чалан, Дойран, Добро поле, Калиманци, завоя на р. Черна, р. Брегалница и много други върхове на героизъм и саможертва.
Read More