ноември 6, 2019

Day

Военна делегация от Азербайджан посети Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.Визитата е по програма DEEP на NATO.
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на поддръжката от страната домакин в операции и учения на територията на Република България“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Димитър Гошев Кирилов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров Дата: 03.12.2019 г. Място: Академична зала № 3...
Read More