октомври 23, 2019

Day

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ заседава Мандатна комисия за разпределение на офицерите-випускници, обучаващи се в редовна форма по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Председател е бригаден генерал Станимир Христов – директор на дирекция „Операции и подготовка“, съгласно заповед на министъра на отбраната. Съгласно същата заповед, випускът на...
Read More