октомври 21, 2019

Day

В работата на Международната конференция на Института за стратегически изследвания на Китайската народна република в Пекин участват днес началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и полковник доц. д-р Петър Маринов от катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ е домакин и организира обучението и инструктажа на определените военнослужещи и цивилни служители за водене на задължителната подготовка на учениците от 9-ти и 10-ти клас на средните училища като еднодневен методически семинар съвместно с Централно военно окръжие (ЦВО) и Военно окръжие I-ва степен – София съгласно заповед на министъра на...
Read More