октомври 4, 2019

Day

Генерал-майор д-р Груди Ангелов представи своите заместници и помощник-ректора доц. д-р Мария Фъртунова, визията си за развитие на Военна академия в близко бъдеще и предизвикателствата пред студентите и тяхното образование. С особен интерес беше посрещната информацията за възможността нашето висше училище да има собствено общежитие през следващата година. Военна академия през учебната 2019-2020 г. има...
Read More
Форумът беше открит от началника на Военна академия „Г. С. Раковски” генерал-майор д-р Груди Ангелов. Към него се присъединиха с изказвания кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова и заместник-председателят на Комисията по енергетиката към 44-то Народно събрание г-н Димитър Бойчев. Ключово изказване чрез видео обръщение направи Еврокомисарят по...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело” за преподаване на учебните дисциплини: „Национална и международна сигурност” и „Анализ на кризи и конфликти“ за нуждите на катедра „Военна и езикова подготовка” на филиал...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело” за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на стратегическото военно разузнаване, „Изграждане и ръководство на лица-източници на информация“ и „Особености в дейността на стратегическото агентурно разузнаване“...
Read More