октомври 1, 2019

Day

Тази година конференцията на военна академия „Г. Раковски“  обещава да бъде много интересна. Към конференцията „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили“, която ще се проведе  от 12 до 14 ноември 2019 г. има  силен международен интерес и срокът за подаване на доклади се удължава до 10.10....
Read More
Другите за нас – Информационният център на Министерство на отбраната отбелязва новата учебна година: С 27 % повече студенти ще се обучават във ВА „Г.С.Раковски“ през новата учебна година!
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ откри в тържествена обстановка новата учебна 2019/2020 година със студентите си днес! С този акт, следвайки духа на вековна традиция, най-старото висше военно училище изразява готовността си за ползотворно начало на учебния процес!
Read More