септември 4, 2019

Day

Среща между началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и Мадлин Аш, ръководител на отдел „Стратегически комуникации“* към офиса на министър-председателя на Великобритания се проведе днес. На нея присъства и Джеймс Бел, ръководител на „Международни проекти по стратегически комуникации“ в отдел „Стратегически комуникации“ към офиса на министър-председателя на Великобритания. Целта на...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на взаимодействието между Министерството на отбраната, държавната и местната власт при бедствия, аварии и катастрофи” по докторска програма по научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, разработен от Даниела Величкова Дуганова. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев Дата:...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Приносът на Обединена Германия за изграждане на европейска архитектура за сигурност и за справяне с новите рискове и предизвикателства в променящата се международна обстановка“ по докторска програма по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Фани Марианова Караджова. Председател на научното жури: доцент доктор Максим Любенов Карев...
Read More
За периода от 02.09.2019 г. до 27.09.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведат курсове по руски и френски език с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Да пожелаем успех на всички участници в курсовете!
Read More