август 20, 2019

Day

Среща между началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и Мауран Аийаш, заместник-завеждащ дипломатическата мисия на Ислямска република Пакистан в Република България се проведе току-що. Присъства и полковник Мухамад Аслам, аташе по отбраната. Целта на посещението е да се обсъдят възможности за сътрудничество в сферата на образованието между двете държави.
Read More
В работата на XLV Конгрес на Международната комисия по военна история в Централен военен клуб – София участва началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов с доклад на тема: „Отражението на Ньойския мирен договор върху националната мощ на България“!
Read More