юни 2, 2019

Day

С участието си в Стратегическия курс обучаемите имаха възможността да придобият пакет от актуални знания по проблеми на националната сигурност, отбраната, организацията и връзките между структурните компоненти на въоръжените сили, щабните процедури за планиране на операциите с различен характер в национален и съюзен формат и основни въпроси на мениджмънта на отбраната и въоръжените сили.Курсът подпомогна...
Read More