април 14, 2019

Day

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 Г. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И ПН „ПСИХОЛОГИЯ“ НА ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 Г. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“...
Read More
Тренировъчната дейност на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се състои в използване на различни системи за моделиране и симулиране. Участие в обучението на слушатели и специализанти от ВА чрез организиране и провеждане на КПКЩУ, проиграване на варианти за решения, щабни тренировки;Участие в национални и многонационални КПКЩУ на държавното и военно ръководство за проверка...
Read More
В Департамента се провеждат специализирани курсове за следдипломна длъжностна и целева квалификация, щабни компютърно-подпомагани учения и тренировки, с което се дава основна военно – практическа подготовка за работа в многонационални формирования и щабове на НАТО, ЕС или коалиционни структури и за участие в техни операции, и мироопазващи мисии на ООН. Основната учебна и тренировъчна дейност...
Read More