Ден: 09.04.2019

  • Покана за участие в конкурс за изработване на графичен знак

    ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ЗНАК ЗА 76-ти борд мийтинг на Европейския студентски съюз ESU – European Students’ Union. Това е организация, обединяваща 45 Национални студентски съюзи (NUS) от 39 държави. Целта й е насърчаване образователните, социалните, икономическите и културните интереси на студентите на европейско равнище по отношение на всички съответни […]

  • новост

    Приемане на офицери за слушатели по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ Чл. 5. До конкурсен изпит за слушатели по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ по чл. 3, ал. 3, т. 1, буква „а“ се допускат офицери, които отговарят на следните […]