април 8, 2019

Day

JALLC е център за анализи и поуки на НАТО, със задача за събиране и споделяне на поуки и добри практики, които са добити от съюзниците и партньорите в системата на процеса на НАТО за събиране, анализиране и формулиране на поуки (NLLP). JALLC има сайт, до който се достига чрез линк: http://www.jallc.nato.int/ В главната страница на...
Read More
„Поуки от практиката“;„Методика на научните изследвания“;„Подготовка на архивисти”;„Анализатори на информацията в социалните мрежи“;SEO-оптимизация на сайтове за търсещи машини.
Read More
Участие на ИПИО в обучението за придобиване на ОКС „магистър” в три професионални направления по учебните дисциплини: „Съвместни операции“;„Концепции и стратегии за отбрана“;„Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции“;„Всеобхватно планиране на операциите“;„Операции в отговор на кризи“;„Проучване на общественото мнение“;„Национална и международна сигурност“;„Еволюция на военностратегическите възгледи“;„Военна история“;„Военноисторически традиции“;„Военноисторически традиции, протокол и церемониал“;„Военна стандартизация“.
Read More
1. Сборници с публикации от форуми, организирани от ИПИО Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2016 Sofia, Bulgaria. София, 2017 (под печат); Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915). Сборник доклади от международна научна конференция, 13 – 16 октомври. Печат...
Read More
Домакинство на работна среща на Целева изследователска група на ОНТ на НАТО „Етническо разнообразие – толерантност/нетолерантност във военната организация“ (28 и 29 септември 2017 ЦВК, София)Международна научна конференция на ИПИО на тема “Future Armed Forces 2040” (26 – 27 септември 2017 ЦВК, София)Научна конференция на тема „Десантът на р. Дунав и освобождението на гр. Свищов...
Read More
Международни Анализ за бойния опит на международните контингенти при участието им в операции за поддържане на международния мир и сигурност, в системата на международно научно изследване на Европейската група за изследване на армиите и обществото (ERGOMAS) на тема „Officer and Commander in Asymmetric Warfare Operations“ (2017 – 2018)Изследване на поуките от практиката при участие на...
Read More
Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети се провежда минимум четири пъти годишно. През настоящата 2019 г. е проведено едно общо събрание на НПСС на 16.02.19 г. в град Свищов с домакин Студентски съвет на Стопанска академия Д.А. Ценов. На събранието бяха обсъдени следните въпроси: Годишен доклад на Председателя на НПСС за 2018 г.Годишен...
Read More