март 28, 2019

Day

Автор: Ганчо Душков Монографията „Отбранително планиране и развитие на въоръжените сили на Република България“ е актуална разработка предвид необходимостта от обща система на военното строителство, императивите на способностите, хронологичната последователност на отделните етапи в процеса на отбранително планиране и тяхното отражение при практическото реализиране на основните документи. Представеният теоретико-аналитичен материал обхваща процесите, свързани с развитието...
Read More
1 2