март 26, 2019

Day

Това е проба за статия в категорията „Прием на студенти“
Read More
Дейността на сектор „Издателство „Г. С. Раковски“ е насочена в две основни направления: книгоиздаване и продължаващи (периодични) издания. Основна цел на издателското звено са  публикуването, популяризирането и разпространяването на знания от областта на сигурността и отбраната, на постиженията на военната наука и на военнонаучните изследвания в национален и международен план чрез книги, монографии, учебници, учебни...
Read More
Пилотен тест по STANAG 6001 За периода от 25.03.2019 г. до 27.03.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе извънреден пилотен изпит за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационното споразумение STANAG 6001.
Read More