Научна конференция на Военна академия „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“

Научната конференция на Военна академия на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“ ще се проведе на 12 и 13 април 2021 година.

Първи панел: „Георги Раковски – патриархът на българското националноосвободително движение“.

Втори панел: „ Георги Раковски – ученият и творецът“.

Трети панел: „Личността на Георги Раковски в международен план“.

Информация за срока, таксите за участие и e-mail за изпращане на докладите ще публикуваме до края на януари.


КЪМ КОНФЕРЕНЦИЯТА