Честваме 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски!

С благодарност за инициативата към Столичен инспекторат и нашия възпитаник Иво Пенев.