Катедра „Логистика” във Военна академия „Г. С. Раковски“ отбеляза тържествено 20 години от създаването си днес

Тя е създадена на 1 април 2001 г. на базата на обединението на обучаващите до този момент логистични кадри в академията катедри – „Тил”, „АБТТ” и „Въоръжение”.

Обучението на логистични кадри в Aкадемията има дълбоки исторически корени и над 100-годишни традиции, подчерта в празничното си слово нaчaлникът на катедрата полк. проф. д-р Мирослав Димитров. Можем с гордост да заявим, че към настоящия момент, посочи той, обучението на слушатели по специализация „Логистика“ е на високо ниво.

То е структурирано и синхронизирано с мисията и задачите, които се изпълняват от Въоръжените ни сили. Това е оценка, включително и на потребителите на кадри.

Тя бе потвърдена и от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов, който подчерта, че отзивите от командирите и началниците за подготовката на кадрите са положителни.

Прави впечатление, че катедрата има значимост далеч зад границите ни. През последните години успешно са завършили специализация „Логистика“ и офицери от Китай и Република Северна Македония. С помощта на Франция през 2005 г. е открит Регионален център за логистика. Благодарение на него са обучени голям брой български офицери, сержанти и войници, както и чуждестранни офицери от Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония и Хърватска.

Чрез втората магистърска програма за обучение на студенти „Логистика на сигурността и отбраната“ е дадена възможност на все повече цивилни експерти да получат знания. Завършилите успешно обучението работят във ведомства и институции, в системата за национална сигурност, централната и местната администрация. Над 30 докторанти са обучени от създаването на катедрата до днес. Стремим се да работим на принципа на трите „п“, посочи полк. Димитров, т.е. приемственост, професионализъм и перспективност.

Това включва и подмладяване на преподавателския състав в катедрата.

Изводът на началника на катедрата e : „Имаме основание да заявим, че разполагаме с потенциал и експертен опит да работим за по-нататъшното усъвършенстване на военно-образователната система в областта на логистиката и да преодоляваме успешно новите предизвикателства“.

За постигнати успехи и във връзка с празника със заповед на министъра на отбраната Георги Панайотов с предметна награда „Сувенирен нож за АК – 47“ бе награден подполковник д-р Георги Маринов, а с грамота – подполковник д-р Димитър Кирилов. Наградите връчи началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„Тенденцията е положителна, следвате стандартите и за това давате нужните знания и подготовка на стотици кадри от Въоръжените сили и от други институции на системата на националната ни сигурност“- подчерта в приветствието си адмирал Ефтимов. Той се спря на основните акценти, които има предвид висшето военно ръководство, по отношение на логистиката. Те са свързани най-вече с резултатите от Стратегическия преглед на отбраната и оптимизирането на логистичните структури н Българската армия. Дори препоръча тема за докторантура, свързана със Стратегическите преглед на отбраната, формирането, развитието и утвърждаването на Командването за логистична поддръжка. Целта е създаване на съвременен модел на мениджмънт на логистиката във Въоръжените сили, стана ясно от неговите думи. В този смисъл той наблегна на необходимостта от засилване на връзката между науката и практиката.

Адмирал Ефтимов връчи на началника на катедрата плакет на Щаба на отбраната.

Със заповед началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ с почетна грамота бяха наградени полковик проф. д-р Мирослав Димитров, полковник от запаса доц. д-р Трифон Трифонов, полковник от запаса доц. д-р Стефан Стефанов, полковник от запаса доц д-р Бончо Ботев, полковник от запаса Милен Маринов, полковник от запаса Людмил Хараланов, полковник от запаса Валентин Георгиев, подполковник от запаса д-р Иван Попов, подполковник от запаса Илиян Стефанов и проф. д-р Викенти Спасов.

Наградите връчи генерал-майор д-р Груди Ангелов, и благодари на тези, които са създали днешния екип от преподаватели на катедрата, т.е. на ветераните, като ги увери, че тяхното дело продължава успешно.

Приветствия имаше още от директора на дирекция „Логистика“ на Щаба на отбраната бригаден генерал Митко Григоров, заместник-ректора на УНСС проф. д-р Мирослава Раковска, началника на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов, полковник Милен Илиев, началник на отдел „Образование и квалификация“ в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”, командващия на СКС, командирите на Видове въоръжени сили и военни формирования, началници на катедри от военните и гражданските висши учебни заведения.

Началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. Боян Медникаров бе изпратил икона на „Св. Николай Чудотворец“. Видеообръщение имаше и от Университета в Норич, САЩ.

Честит празник, колеги!


С любезното съдействие на Спирдон Спирдонов.
Вижте събитието отразено на armymedia.bg тук.